Monitoring temperatury i wilgotności, czyli pełna i automatyczna ochrona

Oferujemy Państwu unikalne rozwiązanie – cyfrowe Termometry IoT, które dzięki swoim funkcjom ułatwiają pomiar i kontrolę temperatury i wilgotności w aptece. Nasze urządzenia obniżają koszt wdrożenia i utrzymania monitoringu temperatury, a zastosowana technologia pozwala na wykrycie niedomknięcia lodówki, awarii prądu lub awarii urządzenia chłodniczego.

Nasz Termometr IoT całą dobę monitoruje temperaturę i wilgotność w lodówkach oraz w  pomieszczeniach.

Jest to innowacyjne urządzenie, o miniaturowych rozmiarach, z prostym i przejrzystym interfejsem, które łączy się po sieci WiFi i przesyła aktualne odczyty temperatury oraz wilgotności. Bieżącą temperaturę i wilgotność sprawdzimy z każdego miejsca logując się na stronę www, a dodatkowo termometr wysyła raport dzienny w formie wiadomości e-mail, który z powodzeniem można wykorzystać do budowania ewidencji temperatury.

Aby system monitorowania działał sprawnie, apteka zakłada indywidualne konto na portalu portal.raportnet.com. Przypisuje do niego termometry, dzięki temu każda z aptek może skonfigurować samodzielnie zakresy temperatur i poziomy wilgotności, przypisać je do konkretnych urządzeń lub pomieszczeń. Za pomocą portalu wskazuje również dane (adres e-mail i numer telefonu), na które będzie miała miejsce wysyłka alertów oraz raportów dziennych.

Nasz Termometr IoT umożliwia podjęcie natychmiastowych działań, to pewność wykrycia awarii sprzętu chłodzącego lub otrzymania SMSa z informacją o wystąpieniu sytuacji losowej takiej jak np.: “nie zamknięcie lodówki ”czy “brak zasilania”.

Czujnik rejestruje bowiem każdy pomiar i analizuje średnią temperaturę w okresie 5 min. Jeżeli średnia temperatura przekroczy lub spadnie poniżej prawidłowego zakresu, system wysyła wiadomość e-mail oraz SMS (wymagane wykupienie pakietu). W przypadku wystąpienia przerwy w monitorowaniu temperatury dłuższej niż 5 min, urządzenie również wysyła wiadomość e-mail oraz SMS (wymagane wykupienie pakietu) z informacją o braku raportowania. Termometr zapisuje dane offline w przypadku braku dostępu do internetu. Na wykresie dane offline wyświetlane są za pomocą szarej linii. 

Dzięki technologii IoT mamy gwarancję bezpieczeństwa przechowywania leków, a bezpieczeństwo leków, to przede wszystkim bezpieczeństwo Pacjentów.

Warianty naszych termometrów:

M5StickC ESP32-PICO

Z wbudowanym wyświetlaczem. 
Polecane jako urządzenie do pomieszczeń.

Termometr z mocowaniem na ścianę.

Każdy z naszych termometrów występuje w wersji do lodówki lub do pomieszczenia.
Modele do pomieszczeń posiadają dodatkowo uchwyt, który umożliwia ich zamocowanie w dowolnym miejscu.

termometr z uchwytem ściennym

M5Stack Atom Lite

Bez wyświetlacza. 
Polecane jako urządzenie do lodówek.

Raporty online

Dostęp do raportów odbywa się za pośrednictwem portalu.

Wykres temperatury
Wykres wilgotności termometr

Raporty e-mail

Na wskazany w konfiguracji termometru adres e-mail, następnego dnia rano (około godziny 8:00) wysyłany jest dobowy raport temperatury i wilgotności. Raport możemy samodzielnie konfigurować, w zależności od wybranych okresów grupowania. Minimalny okres grupowania to 1, natomiast maksymalny okres grupowania to 96, co oznacza, że zapis średnich temperatur wyświetlany jest z rozbiciem co 15 min. Tak przygotowany raport dobowy można również wydrukować w formie książki.

dobowy raport temperatury e-mail

Raporty zbiorczy temperatury i wilgotności

Dostęp do raportu zbiorczego odbywa się za pośrednictwem portalu.

zbiorczy raport temperatury i wilgotności

Zalety naszych termometrów

  • Spełniają wszelkie warunki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
  • Są wzorcowane w akredytowanym laboratorium (usługa wzorcowania jest dodatkowo płatna)
  • Nasze rozwiązanie umożliwia przechowywanie historii temperatur oraz wilgotności
  • Termometry działają online po lokalnej sieci wifi, więc nie potrzebują do działania karty SIM
  • Dostęp do raportów online za pośrednictwem dedykowanego portalu
  • Codzienna wysyłka raportu dobowego na wskazany adres e-mail
  • Brak dodatkowych kosztów utrzymania urządzenia
  • Możliwość monitorowania temperatury i wilgoności za pomocą SMS (usłga dodatkowo płatna)
  • Samodzielna szybka i prosta instalacja oprogramowania
  • Dostęp do bezpłatnego serwisu w dniu robocze w godzinach 8:00 - 16:00

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem naszych termometrów, to kliknij przycisk

Masz dodatkowe pytania ?

Skontaktuj się z nami

Katarzyna Gmach-Zackiewicz

Dział sprzedaży Sertum
tel: +48 722-171-422