Sertum Apteka Malickiego jest otwarta na integracje

Sertum posiada opracowany sprzęg w zakresie obsługi wymiany zamówień, faktur oraz raportowania dowolnych danych. Umożliwiamy także bezkosztowe raportowanie danych o stanach magazynowy, sprzedażach i zakupach. Dbamy o bezpieczeństwo danych naszych klientów, wykorzystując przy tym chmurowe rozwiązania firmy Microsoft – AZURE.

Raportowanie danych

 • Automatyczna wysyłka raportów (stany magazynowe, zakupy, sprzedaż) na wskazany w aplikacji adres email w formacie pliku *.csv.
 • Cykliczne raportowanie danych z bazy apteki w postaci plików CSV i  ich wysyłka na adres e-mail lub wskazany serwer FTP.  
 • Raportowanie dowolnych danych z prawie wszystkich programów aptecznych.
 • Udostępnienie danych poprzez AzureSQL lub Microsoft Power Bi.

Wymiana zamówień

 • Wprowadzanie ofert promocyjnych do systemu optymalizacji zamówień Sertum.
 • Pobieranie ofert z konta ftp apteki.
 • Wysyłka zamówień na konto ftp apteki.
 • Obsługa zamówień w różnych formatach.
 • Obsługa listy braków w różnych formatach.

Pobieranie dokumentów

 • Automatyczne pobieranie faktur i korekt z konta ftp apteki.
 • Obsługa formatu faktur oraz korekt: *.xml, *.FAK

Najczęściej zadawane pytania

Jak działa bezkosztowy system raportowania danych?

System działa z większością programów aptecznych na rynku. Wystarczy iż apteka zainstaluje programy Sertum i RaportNet a następnie, po zalogowaniu się do systemu, skonfiguruje listę produktów oraz zakres raportowania. Pozostaje jeszcze wprowadzić adres email na jaki raporty mają być wysyłane. Sertum automatycznie pobiera i wysyła dane zgodnie z konfiguracją. Dane są pobierane w sposób bezpieczny, gwarantujący poprawność i integrację danych. Więcej informacji można znaleźć na naszym blogu 

Czy istnieje możliwość przygotowania raportowania na indywidualne potrzeby klienta?

Jednym z rozwiązań jest możliwość utworzenia cyklicznego raportowania danych w postaci pliku *.csv. Pliki te możemy wysyłać na wskazany adres e-mail lub serwer FTP. Klient sam decyduje jakie dane z bazy apteki mają podlegać raportowaniu i z  jaką częstotliwością oraz za jaki okres ma mieć miejsce wysyłka. Rozwiązanie to może okazać się pomocne w ramach wysyłki raportów  np.: do producentów leków.

Standardowo oferujemy także integrację danych poprzez udostępnienie bazy SQL Azure zawierającej aktualne dane raportujących aptek. Jest to rozwiązanie uniwersalne, łatwo skalowane i niezawodne. Oczywiście jesteśmy otwarci na inne integracje. Na swoim koncie mamy wiele integracji z różnymi systemami taki firm jak Epruf, IQVIA czy Neuca.
W celu przygotowania u uruchomienia raportowania prosimy o kontakt z serwisem Sertum.

Czy Sertum współpracuje z OSOZ?

Niestety nie współpracujemy z platformą OSOZ i nie planujemy w przyszłości podjąć się takiej współpracy. Proponujemy uruchomienie bezkosztowego systemu raportowania danych, dzięki któremu każdy producent bez problemu zintegruje otrzymane dane z swoim systemem raportowania. Więcej informacji na temat współpracy z OSOZ można znaleźć na naszym blogu 

Regulamin przesyłania danych z programu Sertum Apteka Malickiego do producenta

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne warunki przesyłania w imieniu Aptek danych z Sertum do Producenta.

§ 1 DEFINICJE

IPS – Internetowa platforma Sertum, która jest własnością Sertum i jest przez Sertum administrowana.
Apteka – Apteka, współpracująca z Sertum na podstawie umowy, która wyraziła zgodę na przekazywanie swoich danych do Producenta, w których zainstalowany jest program RaportNet umożliwiający transfer danych pomiędzy Apteką i IPS.
Producent – to każda osoba fizyczna lub prawna, która wytwarza produkt lub która zleca zaprojektowanie lub wytworzenie produktu i oferuje ten produkt pod własną nazwą lub znakiem towarowym.
Program RaportNet – program umożliwiający przesyłanie danych do Aplikacji Sertum, będący własnością Sertum.
Program Sertum – program umożliwiający dostęp do IPS.

§ 2  WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZESYŁANIU DANYCH

 1. Apteka, która chce przystąpić do procesu integracji z producentem musi posiadać aplikacje Sertum oraz RaportNet.
 2. Sertum bezpłatnie udostępnia aptece funkcjonalność, za pomocą której ma miejsce eksport danych, w postaci plików CSV, na wskazany (w programie Sertum) adres e-mail Producenta.
 3. Apteka w module RaportNet w widoku raporty e-mail konfiguruje zakres raportowanych do Producenta danych.
  a) W sytuacji kiedy zakres raportowanych danych pokrywa się z konfiguracją eksportu Sertum:
  i. Apteka konfiguruje eksport danych zgodnie z niniejszym opisem: Raporty e-mail
  ii. Dane są przesyłane na adres email producenta wskazany w konfiguracji.
  b) W przypadku kiedy zakres raportowanych danych jest większy niż możliwości konfiguracyjne w Sertum:
  i. Producent kontaktuje się z firmą Sertum (numer tel.: 71 786-86-13) celem rozszerzenia zakresu eksportu danych.
  ii. Producent pokrywa koszty rozszerzenia zakresu eksportu danych.
 4. Producent, na adres e-mail wprowadzony w konfiguracji przez Aptekę, otrzymuje dane raz dziennie.
 5. Sertum, a także Apteka nie pokrywają kosztów integracji przesłanych danych z systemami informatycznymi producenta. Producent kontaktuje się z dostawcą swoich rozwiązań celem integracji. Ewentualne koszty takiej integracji pokrywa Producent.
 6. Sertum nie odpowiada za brak możliwości technicznej integracji danych z systemem używanym przez Producenta.

Mają Państwo jakieś pytania? 
Zachęcamy do kontaktu