Optymalizacja magazynu

W Sertum wyróżniamy dwa rodzaje optymalizacji magazynu: dziennącentralną.  Prawidłowe stosowanie wskazanych optymalizacji magazynu pozwala wygenerować oszczędności (liczone w wartości przesuwanych towarów) na poziomie 10 tys. zł na aptekę miesięcznie.

Optymalizacja dzienna generuje największe korzyści. Wykonywana codziennie podczas zamówienia bieżącego ogranicza ilości zamawianego towaru na rzecz przesunięć z innych aptek na tym samym numerze NIP. Pozwala ona na zmniejszenie wartości zamówień dziennych w hurtowniach i zwiększenie rotacji magazynu. Najważniejszym jej elementem są zaawansowane algorytmy Sertum działające w czasie rzeczywistym, które dbają aby przesuwane ilości były odpowiednie dla całej sieci i nie spowodowały braków w innej aptece.

W poniższym przykładzie widać jak zostały rozdzielone pozycje z przykładowego zamówienia pomiędzy hurtownie z wyłączoną i włączona optymalizacją magazynu, gdzie udało się zmniejszyć wartość zamówień w hurtowniach o ponad 1450 zł.

Wyłączona optymalizacja magazynu

Hurtownia 1
1321,25 zł 31.82%
Hurtownia 2
1653,47 39.39%
Hurtownia 3
1195,74 zł 28.79%

Włączona optymalizacja magazynu

Hurtownia 1
1211,29 29.12%
Hurtownia 2
1484,85 35.74%
Apteki
1456,28 zł 35.07%

Optymalizacja centralna stanowi idealne uzupełnienie dziennej optymalizacji i pozwala osobie zarządzającej siecią przeprowadzić „porządki” na wybranej grupie produktów, zanim ich stany magazynowe zmaleją. Przykłady zastosowania optymalizacji centralnej to porządki po akcji promocyjnej, przesunięcia towarów  zakupionych w promocji czy przesunięcia „półkowników”. Algorytmy zastosowane w Sertum maja za zadanie tak rozłożyć wybrane produkty między aptekami, aby w każdej aptece starczyło na tyle samo dni. Oczywiście działanie algorytmów można modyfikować poprzez liczne parametry.

W poniższym przykładzie można zobaczyć jak wygląda rozłożenie 1 przykładowego produktu pomiędzy trzema aptekami, przed i po optymalizacji centralnej.

Przed optymalizacją

Apteka 1 (średnia sprzedaż 10 szt. / mc)
30 szt. (3 mc)
Apteka 2 (średnia sprzedaż 7 szt. / mc)
42 szt. (6 mc)
Apteka 3 (średnia sprzedaż 15 szt. / mc)
15 szt. (1 mc)

Po optymalizacji

Apteka 1 (średnia sprzedaż 10 szt./ mc)
27 szt. (82 dni)
Apteka 2 (średnia sprzedaż 7 szt. / mc)
19 szt. (81 dni)
Apteka 3 (średnia sprzedaż 15 szt./ mc)
41 szt. (87 dni)

Rozpocznij rewolucję już dzisiaj

Testuj Sertum przez 14 dni za darmo!