TeaControl - system do zarządzania siecią automatów sprzedażowych

Ułatwia kontrolowanie pracy serwisanta począwszy od załadunku samochodu, poprzez wizytę przy automacie a skończywszy na rozliczeniu pracy i zebranej gotówki. Dodatkowo oferuje tworzenie globalnych analiz.

Wspierane procesy:
 • Załadunek auta serwisanta
 • Wizyta serwisanta przy automacie: plan wizyt (godzina, umieszczenie towaru w automacie, zapisanie stanów liczników.
 • Rozliczenie pracy serwisanta: analiza wizyt (termin i miejsce), kontrola towarów, kontrola przywiezionej gotówki.
 • Analizy: rentowności automatu czy lokalizacji, częstotliwości odwiedzin poszczególnych automatów.
proces

TeaControl zarządza magazynem centralnym oraz magazynami mobilnymi serwisantów (samochody) – wykonuje przesunięcia towarów z magazynu centralnego na mobilny, konfiguruje listę automatów, które ma odwiedzić serwisant (lista może być stała bądź tylko na dany wyjazd) oraz rozlicza gotówkę jaką serwisant wybrał z każdego automatu.

Podczas serwisu serwisant wprowadza do działającej na komórce aplikacji mobilnej TeaControlMobile stany liczników automatu (Główny, Ilościowy, Wartościowy) oraz ilości poszczególnych towarów, które wprowadził do automatu. W dowolnym czasie: w trakcie serwisu, w domu lub w centrali przy pobieraniu towaru lub zdawaniu gotówki serwisant synchronizuje aplikację mobilną TeaControlMobile z aplikacją TeaControl w centrali. Synchronizacja jest realizowana poprzez Internet za pośrednictwem: GSM, Wi-Fi lub bezpośredniego podłączenia do komputera.

Dzięki synchronizacji w aplikacji TeaControl pojawia się historia odwiedzin automatów wraz z aktualnymi stanami liczników oraz dokonują się przesunięcia na magazynach (z mobilnego na automat). Wszelkie niezgodności w przesunięciach magazynowych są wychwytywane i na bieżąco korygowane przez administratora.

Uzyskiwane korzyści:
 • dokładna bieżąca kontrola stanów magazynowych,
 • bieżąca kontrola serwisantów,
 • ocena obrotu i zysku w odniesieniu do automatu lub lokalizacji,
 • skrócenie czasu pracy serwisanta oraz administratora,
 • dostęp do danych z dowolnego miejsca (praca przez Internet),
 • serwisanci pracują w trybie Off-line (brak dodatkowych opłat za transfer danych),
 • aplikacja mobilna działa na tanich telefonach typu smartphone (rekomendowany SPV E650 – cena około 300zł)

Zgromadzone informacje pozwalają na:
 • dokładną kontrolę stanów magazynowych,
 • zestawienie liczników automatów z pobraną gotówką bądź wartością wprowadzonego towaru,
 • sprawdzenie rentowności danego automatu lub lokalizacji,
 • kontrolę przekazywanej przez serwisantów gotówki.

Zobacz prezentacje obsługi systemu dla:

System jest z powodzeniem wykorzystywany przez:
Marko-Cafe