SERTUM dla sieci aptek

Najlepsze narzędzie do zarządzania Siecią Aptek

Przedstawiamy Platformę Sertum jako najlepsze narzędzie na rynku wspomagające zarządzanie Twoją Siecią Aptek. Proponujemy wdrożenie 3 modułu Sertum, które w połączeniu ze sobą oferują szereg funkcjonalności.

Sieć Aptek - schemat

Analiza sprzedaży towarów (RaportNet)

Sieć Aptek - analiza sprzedaży towarów

RaportNet umożliwia analizę sprzedaży, zakupów oraz aktualnych stanów magazynowych dowolnych towarów ze wszystkich aptek na raz. Towary możemy łączyć w dowolne grupy tak, aby w szybki i prosty sposób tworzyć różnego rodzaju raporty. W Sertum nie ma znaczenia czy numery BLOZ zgadzają się pomiędzy wszystkimi kartami towarów. Funkcjonalność niezwykle przydatna podczas analizowania sprzedaży towarów gazetkowych bądź podczas negocjacji odnośnie zakupów pakietowych. Warto wspomnieć, iż dane aktualizowane są z częstotliwością 3-ech minut (stany magazynowe) i 10-ciu minut (sprzedaże oraz zakupy).
Więcej na temat raportów dostępnych w Sertum możesz przeczytać tutaj.

Giełda towarów (RaportNet)

Sieć Aptek - giełda towarów

Każda apteka w sieci może wystawić dowolne towary na giełdę. Inne apteki przeglądają giełdę i jeżeli będą zainteresowane wystawionym towarem mogą szybko stworzyć przesuniecie.
Więcej na temat giełdy możesz przeczytać tutaj.

Sprawdzanie stanów magazynowych (RaportNet)

Sieć Aptek - sprawdzanie stanów magazynowych

Będąc w dowolnym programie (program apteczny, poczta, przeglądarka internetowa) możemy skorzystać z skrótu Ctrl + F3 i w szybki sposób wyszukać dowolny towar we wszystkich aptekach naraz (po nazwie, BLOZ’ie czy EAN’ie). Z tego samego poziomu możemy podejrzeć szczegóły wybranej kartoteki a także stworzyć przesunięcie. Dane o stanach magazynowych aktualizowane są co 3 minuty.
Więcej na temat podgladu stanów magazynowych możesz przeczytać tutaj.

Negocjacje pakietów (RaportNet, KZK)

Sieć Aptek - negocjacje pakietów

Rozmawiając z przedstawicielem możemy sprawdzić w module RaportNet sprzedaż wybranych towarów za wskazany okres i porównać ją z obecnym zatowarowaniem magazynu. Pozwoli nam to oszacować zapotrzebowanie sieci na negocjowane towary. Dodatkowo w module KZK możemy wprowadzić ofertę przedstawiciela i przekazać ją do aptek, w celu zebrania realnego zapotrzebowania sieci na leki. Dodatkowo możemy sprawdzić poprzednie oferty otrzymane od przedstawiciela.
Więcej na temat raportów dostępnych w Sertum możesz przeczytać tutaj.

Zbieranie zamówień na pakiety (KZK)

Sieć Aptek - zbieranie zamówień na pakiety

Apteki zostaną automatycznie poinformowane przez Sertum o pojawieniu się nowej oferty wewnętrznej. Dodatkowo oferty wewnętrzne są specjalnie wyróżnione na liście ofert dostępnych w platformie Sertum (inne oferty mogą pochodzić z hurtowni czy z grup zakupowych, w których apteki uczestniczą). Zamówienia składane do ofert wewnętrznych mogą być edytowane przez koordynatora sieci bądź od razu, automatycznie przekazane do hurtowni. Zamówienia do ofert wewnętrznych mogą być przekazywane do hurtowni bezpośrednio do wskazanej osoby.
Więcej w temacie tworzenia pakietów i zbierania zamówień możesz przeczytać tutaj.

Kontrola realizacji pakietów (KZK)

Sieć Aptek - kontrola realizacji pakietów

Apteka poprzez Sertum widzi stan realizacji zamówień do ofert wewnętrznych. Dodatkowo po otrzymaniu towaru może zaznaczyć zgodność towaru z zamówieniem. Koordynator ma możliwość w łatwy sposób sprawdzić ilość niezgodności zamówień z towarem dostarczonym.

Sprawdzanie czy zamawianie towary znajdują się na pakiecie wewnętrznym (KZK, Optymalizacja)

Sieć Aptek - pakiety wewnętrzne

Sertum podczas optymalizacji zamówienia dziennego sprawdza czy zamawiany właśnie w hurtowni towar nie znajduje się na ofercie stworzonej przez koordynatora. Dzięki tej funkcjonalności apteka przygotowując zamówienie z łatwością zauważy, iż zamawiany przez nią towar znajduje się w pakiecie uzgadnianym przez koordynatora i ograniczy zamówienie w hurtowni do minimum, czekając na realizację pakietu.
Więcej na temat działania optymalizacji możesz przeczytać tutaj.

Optymalizacja zamówienia dziennego (Optymalizacja)

Sieć Aptek - optymalizacja zamowienia dziennego

Sertum wczytuje zamówienie bezpośrednio z programu aptecznego, następnie sprawdza czy warto zamówić wybrane towary w oparciu o analizę sprzedaży i aktualny stan magazynowy a następnie optymalizuje zamówienie wybierając dostawcę na podstawie najlepszej ceny i dostępności towaru w hurtowni. Optymalizacja uwzględnia indywidualne warunki handlowe a także sprawdza dostępne na rynku oferty promocyjne. Zoptymalizowane zamówienie można wysłać do wszystkich wybranych hurtowni jednym kliknięciem. Po chwili otrzymując listę braków będącą potwierdzeniem, co zostało zrealizowane, a co nie.
Więcej na temat działania optymalizacji możesz przeczytać tutaj.

Sprawdzanie towarów w hurtowni (Optymalizacja)

Sieć Aptek - sprawdzanie towarów w hurtowni

Jeżeli Sertum zostanie zainstalowane przy pierwszym stole to umożliwi proste i szybkie sprawdzenie dostępności towaru w hurtowni bezpośrednio z programu aptecznego.


Optymalizacja magazynu (Optymalizacja, RaportNet)

Sieć Aptek - optymalizacja magazynu

Moduł optymalizacji zamówienia dziennego w połączeniu z modułem RaportNet umożliwia automatyczne tworzenie przesunięć miedzy aptekami podczas optymalizacji zamówienia. Sertum analizuje sprzedaż oraz aktualne stany magazynowe w pozostałych aptekach w sieci i na podstawie zadanych parametrów sugeruje przesunięcie towarów między aptekami zamiast zamawiania towaru w hurtowni. Funkcjonalność umożliwia obniżenie stanów magazynowych i wysprzedanie zalegających towarów.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Jeżeli jesteś zainteresowany Optymalizacją w Swojej aptece zadzwoń do nas (71) 786 86 13 lub podaj nam swój numer telefonu a my zadzwonimy do Ciebie.

Telefon: