Przeglądanie raportów

Do przeglądania danych zebranych w Platformie Sertum służy aplikacja Sertum. Pozwala ona na przeglądanie swoich danych, w postaci raportów, zaraz po zalogowaniu się do aplikacji. Raporty dostępne w Platformie Sertum pozwalają na dowolne analizowanie danych, zarówno w postaci tabel, tabel przestawnych jak i wykresów graficznych. Każdy raport daje szereg możliwości przeglądania zawartych w nim informacji poprzez dowolne możliwości grupowania po kolumnie, sortowania i agregacji danych.
Poniżej zostały opisane dwa typy najbardziej popularnych raportów.

Raporty magazynowe

stany-magazynowe

Raporty magazynowe umożliwiają przeglądanie aktualnych (sprzed 5 minut), stanów magazynowe wszystkich aptek. Pozwalają na szybkie wyszukiwanie leków we wszystkich aptekach jednocześnie, dodatkowo zawężają zakres wyświetlanych towarów ułatwiając wyszukanie odpowiednich pozycji. Raporty magazynowe dostępne w Platformie Sertum są wydajnym narzędziem analizy stanów magazynowych aptek co ułatwia osobie zarządzającej podejmowanie właściwych decyzji zakupowych.

Raporty sprzedaży

Możliwość szybkiej i sprawnej analizy sprzedaży w obrębie całego przedsiębiorstwa jest niezwykle ważna. Raporty Sprzedaży są doskonałym narzędziem bieżącej kontroli, różnorodnej analizy oraz prezentacji sprzedaży, dodatkowo przyczyniają się do podejmowania optymalnych decyzji zakupowych. Dane o sprzedaży we wszystkich placówkach dostępne są w Platformie Sertum w następującej formie:
 • Szczegółowa sprzedaży z każdej apteki w zadanym okresie.
 • Sprzedaż każdej z pozycji według: wartości, ilości, sprzedaży netto, sprzedaży netto z rabatem, ceny zakupu w zadanym okresie (Dzień, Tydzień, Miesiąc, Rok) dla każdej z aptek.
 • Tabeli Przestawnej umożliwiającej tworzenie dowolnych prezentacji pobranych danych sprzedażowych.
 • Raporty z dostaw leków.
 • Graficznej – wykresu Sprzedaży, Zakupu i Zysku w zadanych przedziałach czasowych.

Wyświetlane dane i raporty można eksportować do Excela, co jest niezwykle ważne przy tworzeniu specyficznych raportów. Przykładowy wydruk okna poniżej:

wykres

Możliwości Platformy Sertum

Ze względu na swoją budowę Platforma Sertum ma bogate możliwości zastosowań. Oprócz modułu Raporty dostępny jest też moduł Ofert Specjalnych umożliwiający w prosty sposób stworzenie aktywnej Grupy Zakupowej a następnie zarządzanie tą grupą. Dużym atutem jest tutaj możliwość zbierania ogólnych informacji o sprzedaży leków w grupie (ogólna sprzedaż danego leku w grupie zakupowej – bez podziału na poszczególne apteki). Program RaportNet, wchodzący w skład Platformy Sertum, realizuje komunikację z innymi systemami. Ma on możliwość nie tylko pobierania danych, ale także przesyłania danych do innych systemów. Pozwala to na Zarządzanie Siecią Aptek:
 • Tworzenie automatycznych przesunięć międzymagazynowych.
 • Prowadzenie jednolitej polityki cenowej.
 • Ujednolicanie baz danych.
 • Zarządzanie dostępnością towarów w placówkach (np. wycofywanie leków).

Zalety systemu

 • Dostęp praktycznie on-line do aktualnych danych.
 • Dostęp z dowolnego miejsca na Ziemi (wymagany dostęp do Internetu).
 • Rozbudowane narzędzia raportowania.
 • Współpraca z większością systemów aptecznych dostępnych na rynku.
 • Brak konieczności utrzymywania zaawansowanej infrastruktury sieciowej.
 • W pełni zdalny serwis, automatyczna aktualizacja aplikacji.
 • Centralne zarządzanie uprawnieniami.
 • Możliwość szybkiej rozbudowy systemu i dostęp do kolejnych modułów.